Tournoi Turbo 100

Tournoi Turbo 100

Lyon Vert le:27/03/2020 à 21h00 15 min mn 15 000 Jetons 1 Re-Entry 4 Niv

80 + 20 €

  • Nom Tournoi : Tournoi Turbo 100
  • Lieu : Lyon Vert - La Tour de Salvagny
  • Date : 27/03/2020 au 27/03/2020
  • Heure : 21h00
  • Prix : 80 + 20 €
  • Jetons : 15 000
  • Temps : 15 min
  • Re-entry : 1 Re-Entry 4 Niv

 

Lyon Vert

200 avenue du Casino
69890 La Tour de Salvagny