Tournoi Star 250

Tournoi Star 250

Lyon Vert le:28/03/2020 à 16h00 40 min mn 50 000 Jetons 1 Re-Entry 8 Niv

210 + 40 €

  • Nom Tournoi : Tournoi Star 250
  • Lieu : Lyon Vert - La Tour de Salvagny
  • Date : 28/03/2020 au 29/03/2020
  • Heure : 16h00
  • Prix : 210 + 40 €
  • Jetons : 50 000
  • Temps : 40 min
  • Re-entry : 1 Re-Entry 8 Niv

 

Lyon Vert

200 avenue du Casino
69890 La Tour de Salvagny